Kontakt oss

Har du spørsmål så skal vi forsøke å svare deg så raskt vi kan.

Bjørn Sletvoll, turneringsleder / bsletvold@gmail.com / m: 94030336

Trude Sæther Hansen, økonomi / trude_saether@hotmail.com / m: 91383098

Ivar Balk, arrangementsansvarlig / ivar@ibalk.net / m: 93008676

Anne Lise Kanestrøm, mat og bevertning / anne.lise.kanestrom@hellyhansen.com / m: 95088540

Idar Pe Ingebrigtsen, baneansvarlig og frivilligsjef / ipi@live.no / m: 90738455

Lars-Petter Windelstad Kjos, kommunikasjonsansvarlig / lars-petter@motimateapp.com / m: 90078577

Jostein Håvaldsrud, sponsoransvarlig / jostein.havaldsrud@visma.com / m: 93014508