Kampoppsettet til årets NM

U15 og U19
Vil bli lagt ut så fort det er klart

U17 og U21
Vil bli lagt ut så fort det er klart


Vedrørende puljeoppsett og seeding
Vi minner om at til Junior-NM gjelder litt andre regler for dette enn til vanlge turneringer.
Lag 1-8 seedes.
Seed 1, 2, 5 og 6 plasseres inn fra nasjonal ranking.
og seed 3, 4, 7 og 8 kan plasseres av NVBF.

NVBF i år har valgt ikke å benytte seg av denne mulighete, så seed 1-8 beholder sine plasser. Lagene fra seed 9 og oppover er trukket inn ved hjelp av en "Randomize" funksjon

Norges Volleyballforbund (NVBF) er kjent med at det er blitt stil spørsmål om seedingen i forbindelse med årets Jr. NM i sandvolleyball.

Noen av spørsmålene har vært rettet mot hva som er gjeldende for å kunne regne ut rankingpoeng som skal gi utgangspunkt for seedingen i de forskjellige klassene. NVBF beklager at innholdet i reglement har ikke vært tydelig nok slik at det oppsto forvirring eller misforståelser i forhold til kriterier for rankingpoeng.

NVBF vil med dette presisere at rankingpoeng i Jr. NM 2018 beregnes utifra de 5 beste resultatene de siste 365 dager. Det er denne beregning som er blitt lagt til grunn for den seedingen som er foretatt.

NVBF vil også meddele at det var dessverre ikke lagt inn alle resultatene fra de forskjellige regionene når seedingen ble foretatt. At resultatene har blitt lagt til i etterkant er noe som man ikke kan ta hensyn til da dette medfører konstant endring i total rankingpoeng etter at både seedingen, puljeinndelingen og kampoppsettet er ferdig utarbeidet.

På bakgrunn av dette er det bestemt at seedingen, puljeinndelingen og kampoppsettet som er ferdigutarbeidet av NVBF sammen med arrangør er det som er gjeldende. Ingen ny endring vil bli foretatt.

Dersom noen har spørsmål om dette kan de sende mail til david.cox@volleyball.no. Dersom det er spørsmål om registrering av resultatene skal dette stilles til gjeldende regionsansatte.

NVBF ønsker alle deltagere, foreldre, publikum og arrangør lykke til med årets Jr. NM i sandvolleyball.